המערכת


איסי (ישראל) דורון, עורך ראשי - אוניברסיטת חיפה
דניאל גוטליב, יו"ר המערכתהמוסד לביטוח לאומי 
סלימאן אבו-בדר -  אוניברסיטת בן גוריון בנגב

לאה אחדותהמרכז האקדמי רופין ומכון ון ליר
ליאת איילון - אוניברסיטת בר אילן
יונתן אנסון - אוניברסיטת בן גוריון בנגב (אמריטוס)
אורלי בנימין -  אוניברסיטת בר אילן
ג'וני גל
- האוניברסיטה העברית
אביעד טור-סיני - המכללה האקדמית עמק יזרעאל
ניסים כהן - אוניברסיטת חיפה
סלביה פוגל-ביזאוי - המכללה למינהל
יוחנן שטסמן - המרכז הרפואי הדסה ושירותי בריאות כללית

מרכזת המערכת: מיה עורב-הטל
סקירת ספרים חדשים: גיא פלדמן
חקיקה ופסיקה חברתית: אבישי בניש
עריכת לשון: חוה רימון
עיצוב וסדר: אונית שירותי מחשב בע"מ


מען המערכת:
"ביטחון סוציאלי", שד' וייצמן 13, ירושלים 9100001
טל' 02-6709577
דוא"ל ssj@nioi.gov.il