הנחיות למחברי מאמרים המיועדים לפרסום ב"ביטחון סוציאלי"


 • אפשר להגיש מאמרים לשיפוט בעברית, אנגלית או ערבית. מאמר באנגלית או בערבית שיתקבל לפרסום יתורגם על ידינו לעברית ויתפרסם גם באנגלית וגם בעברית.
 • את המאמר יש לשלוח בדואר אלקטרוני בקובץ Word, מוקלד ברווח כפול, באות שגודלה לפחות 12 נקודות. רצוי שאורכו של כתב היד לא יעלה על 25 עמודים (כולל לוחות ותרשימים אם ישנם, אבל לא כולל הערות ורשימת מקורות). יש להשאיר שוליים של 2.5 ס"מ בכל צד. רצוי מאוד להמעיט בהערות שוליים. אלו צריכים לכלול רק תוספת מהותית לאמור בטקסט, הסתייגויות וכו'. את כל ההפניות למקורות יש להביא, בקיצור המקובל, בגוף המאמר, ואת הפרטים המלאים – ברשימת המקורות, הכל לפי הכללים שפרסמה אגודת הפסיכולוגים של אמריקה, APA.
 • יש לוודא ששם המחבר/ת אינו מופיע במאפייני הקובץ או בלשונית הסקירה (סקירה, הצג סימון, אנשים ספציפיים)
 • בראש הקובץ יש לצרף תמצית בעברית (אבסטרקט) בהיקף של עד 200 מילים וארבע-חמש מילות מפתח בסופה. אין לכתוב את שם המחבר/ת בקובץ זה.
 • בקבצים נפרדים יש לשלוח:
  - תמצית באנגלית בהיקף של עד 500 מילים.
  - תרשימים בקובצי Excel, כשהם מוקלדים בגוני שחור בלבד, לא בצבעים. יש לציין בגוף הטקסט לאן שייך כל תרשים (למשל, כאן יבוא תרשים מס' X).
   - פרטי המאמר והמחברים: שם המאמר בעברית ובאנגלית, שם המחבר/ים בעברית ובאנגלית, התואר האקדמי ומקום העבודה והתפקיד, ופרטים להתקשרות – כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

המאמר יועבר לשיפוט אנונימי של כמה קוראים מומחים. ההחלטה הסופית על פרסומו נתונה בידי העורך הראשי של כתב העת. מערכת "ביטחון סוציאלי" תעשה מאמץ כדי שהמחבר יקבל תשובה לא יאוחר משלושה חודשים ממועד קבלת המאמר.

לאחר שיקבל את חוות הדעת של השופטים, המחבר יכין גרסה מתוקנת ויחזיר את המאמר למערכת. מאמר שמתקבל לפרסום מועבר לעורכת הלשון, חוזר למחבר לבדיקה ואז עובר לגרפיקאי לעיצוב ועימוד. על המחבר לאשר את הגרסה הסופית בתוך 72 שעות. לאחר הדפסת החוברת יקבל המחבר עותק אחד מן הגיליון.

הגשת מאמר לביטחון סוציאלי מהווה אישור של המחבר כי המאמר לא הוגש ולא פורסם במתכונתו הנוכחית בכתב עת אחר (גם לא בשפה אחרת). המעוניינים להגיש עיבוד של מאמר שהוגש או פורסם יפנו מראש לעורך.

מען המערכת: "ביטחון סוציאלי", המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, שד' וייצמן 13, ירושלים 91909. דוא"ל ssj@nioi.gov.il