רכישת חוברות ומנויים


 • מנוי דיגיטלי ללא תשלום – יש לשלוח שם ודוא"ל ל osnatco@nioi.gov.il  ולציין בקשה למינוי דיגיטלי
 • מנוי לשנתיים (6 חוברות) – 70 ש"ח
 • חוברת אחת - 15 ש"חיש לוודא לפני הרכישה כי החוברת במלאי osnatco@nioi.gov.il

אפשרויות התשלום:

 • בצ'ק לפקודת המוסד לביטוח לאומי.
  יש לשלוח את הצ'ק בדואר אל אסנת כהן,
  ביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון
  רחוב יפו 217, ירושלים 9199908
 • העברה בנקאית לבנק הדואר 09, סניף 001, חשבון 500312-6.
  יש לשלוח את האסמכתא לתשלום בדוא"ל אל osnatco@nioi.gov.il ולציין מנוי לביטחון סוציאלי.