רכישת חוברות ומנויים


מחיר חוברת אחת: 15 ש"ח. מנוי לשנתיים (6 חוברות): 70 ש"ח.

יש לשלוח צ'ק לפקודת המוסד לביטוח לאומי,

לכתובת: "ביטחון סוציאלי", מינהל המחקר והתכנון, שד' וייצמן 13, ירושלים 91909

לבירורים אפשר לפנות בדוא"ל ל- pirsumim@nioi.gov.il .