"הפורום" – במה למאמרי דעה


לצד המאמרים המדעיים-אמפיריים, ביטחון סוציאלי  מאפשר להגיש גם מאמרי דעה קצרים: מאמרים המציגים רעיון חדש או טיעון מקורי/ביקורתי בנושא שהוא רלוונטי ואקטואלי לחברה הישראלית בתחומי הביטחון הסוציאלי והמדיניות החברתית. על הרעיון או הטיעון להיות מבוססים, מנומקים ומחוברים לספרות מדעית קיימת.

על המאמר להיות כתוב בסגנון מדעי בהתאם לדרישות ממאמרים מדעיים-אמפיריים. אורכו יהיה עד 2,500 מילים ומספר המקורות בו עד 15. המאמר יתפרסם בחלק המופרד מהמאמרים המדעיים-אמפיריים.

את ההחלטה על קבלת מאמר לפרסום יקבל העורך הראשי בשיתוף עם חבר/ת מערכת, ויובאו בה בחשבון מידת החדשנות והמקוריות שבו ותרומתו לנושאים שבהם עוסק כתב העת.