כתב עת "ביטחון סוציאלי"

ביטחון סוציאלי הוא כתב עת אקדמי-מדעי המוכר על ידי הוועדה לתכנון ותקצוב - המועצה להשכלה גבוהה (ות"ת/מל"ג) ומופיע במנועי החיפוש האקדמיים JSTOR ו-Google Scholar. הוא יוצא לאור מטעם המוסד לביטוח לאומי שלוש פעמים בשנה בדפוס ובאינטרנט ועוסק במגוון היבטים של מדיניות חברתית, ביטחון סוציאלי ורווחה: היבטים כלכליים, פוליטיים, דמוגרפיים, היסטוריים, משפטיים, גיאוגרפיים, בריאותיים וחינוכיים.
  

Summaries of the Main Articles

ملخصات المقالات