מפעלים מיוחדים

המוסד לביטוח לאומי באמצעות הקרן למפעלים מיוחדים תומך בפיתוח שירותי רווחה חדשניים ונסיוניים.

"מפעל מיוחד" הוא פרויקט מקורי העוסק במתן שירותי רווחה קהילתיים. הוא מיועד לציבור מקבלי הגמלאות במוסד לביטוח לאומי (קשישים, נכים, מובטלים, משפחות, ילדים ועוד) ומבוצע בידי גוף משפטי רשום.  

פרויקט שיאושר יזכה בהשתתפות במימון לתקופה הראשונית-ניסיונית, בליווי מקצועי בשלבי התכנון וההפעלה, במעקב מחקרי ובפרסום דוח מפורט.

אם יש לך רעיון חדשני הקשור לתחום פיתוח שירותי הרווחה, נא לפנות אלינו:
המוסד לביטוח לאומי, קרן מפעלים מיוחדים, שד' וייצמן 13, ירושלים 91909 או בדוא"ל carmelaeb@nioi.gov.il   

 

 

פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה